ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Οδηγός Καλλιέργειας Σπαραγγιού

    Χαρακτηριστικό της παραγωγής σπαραγγιού είναι ο εξαγωγικός χαρακτήρας, καθώς το 90% της παραγόμενης ποσότητας στη χώρα μας, προωθείται στο εξωτερικό (ευρωπαϊκές χώρες) και κυρίως στη Γερμανία όπου αποτελεί το 52% της συνολικής εισαγομένης ποσότητας.

Παρόλο τον επερχόμενο ανταγωνισμό του ελληνικού σπαραγγιού στις εξαγωγές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνεται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εγχώριας ανάπτυξης.
Η φυτεία του σπαραγγιού ζει 10-12 χρόνια, μπορεί και 14 με 16 (πολυετές φυτό). Από τον 3ο χρόνο και για 6 χρόνια δίνει πολύ καλή παραγωγή ακολουθώντας ανοδική πορεία, μετά αρχίζει η κάμψη της απόδοσης.
Η εταιρεία μας, EVERGREEN PLAN-T αναλαμβάνει την πραγματοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών που επιβάλλονται να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια σωστά οργανωμένη και κερδοφόρος μονάδα!
1.Αρχικό στάδιο, να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή όχι του χωραφιού για την καλλιέργεια σπαραγγιού.
• Ανάλυση χώματος
• Ανάλυση νερού
•Εντοπισμός κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μέσω στοιχείων μετεωρολογικών σταθμών
2.Ακολούθως και αφού κριθεί η έκταση κατάλληλη, προχωράμε στην οικονομοτεχνική μελέτη και σχεδίαση της εγκατάστασης (ενδεικτικά: ορισμός προσανατολισμού της εγκατάστασης, διευθέτηση του χώρου και πρόβλεψη επαρκούς έκτασης για όλα τα στάδια ανάπτυξης, σχεδίαση συστήματος άρδευσης,)
3.Παρέχουμε κάθε δυνατή συμβουλευτική δράση όσον αφορά τον τρόπο καλλιέργειας αλλά και τακτικούς γεωπονικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία.
4. Παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικού marketing plan το οποίο θα στοχεύει στην αποτελεσματική προώθηση του παραγόμενου προϊόντος.