ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες", έληξε την 24-4-2018.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχων

 

 • Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
  Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι», δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (20/02/2018).
  Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με βοσκότοπους ή/ και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22/02/2018), είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω βοσκοτόπους ή/ και εκτροφές ζώων.
  Δικαιούχοι του παλιού Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, των οποίων οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν έχουν λήξει κατά το χρόνο έκδοσης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11.

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.

 

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

 • × Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών, όπως και διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
  × Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμα τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2017.
  Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ' όλη την περίοδο δέσμευσης.
  Ειδικά για τη δράση 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (20/02/2018).
  Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
  Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/ βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι/δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/και εκτροφή ζώων και στις δράσεις του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» για τους παρακάτω συνδυασμούς:

 

  Δράσεις Μέτρου 11   Δράση Μέτρου 14
11.1.2 και 11.2.2
  
  14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
  14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα

  10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

  10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων  

 

 

Ύψος Ενίσχυσης

 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ηa/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ηa
 Κατηγορία ζώου    Απώλεια Εισοδήματος   ΔΑΠΑΝΕΣ - Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)   Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ηa/έτος  
 Αιγοπρόβατα 211 - 211

 Βοοειδή με

 κρεατοπαραγωγική / μικτή

 κατεύθυνση

267 - 267

 Βοοειδή με

 γαλακτοπαραγωγική

 κατεύθυνση
333 - 333

 

 
Ύψος ενίσχυσης σε €/Ηa/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ηa
 Κατηγορία ζώου    Απώλεια Εισοδήματος   ΔΑΠΑΝΕΣ - Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)   Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ηa/έτος  
 Αιγοπρόβατα 211 36 247

 Βοοειδή με

 κρεατοπαραγωγική / μικτή

 κατεύθυνση

267 13 280

 Βοοειδή με

 γαλακτοπαραγωγική

 κατεύθυνση
333 14 347
 
Για οποιαδήποτε ερώτησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 211 4040253.

Αιγοπρόβατα