ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Μητρώο θερμοκοιτίδων για startup επιχειρήσεις

Μητρώο θερμοκοιτίδων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής, 

συναντήθηκε με εκπροσώπους θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, σχετικά με το ρόλο που δύναται να παίξουν στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι τις προυγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε η προδημοσίευση της δράσης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, επί της οποίας διατυπώθηκαν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεοφυής επιχειρηματικότητα και τους τρόπους ή τα μέσα που μπορεί αποτελεσματικά να στηριχθεί.

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν για τη χρησιμότητα σύστασης μητρώου θερμοκοιτίδων, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο των δυνητικών ωφελούμενων στο πλαίσιο των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.