ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ !!!

Επέλεξε κατηγορία που σε ενδιαφέρει:

like us on facebook

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»


Το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής αποτελεί για την Ελλάδα το εργαλείο εκείνο με το οποίο μπορεί το κράτος να χρηματοδοτήσει διάφορες δραστηριότητες όσον αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

 

Οι παρεμβάσεις αυτές για την περίοδο 2007-2013 και όσον αφορά την Ελλάδα είναι εστιασμένες σε τρεις βασικούς άξονες :

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο κάθε άξονας διαχωρίζεται στη συνέχει στα μέτρα αυτού.
 

Η EVERGREEN PLAN-T διαθέτοντας έμπειρο επιστημονικό δυναμικό αναλαμβάνει την προετοιμασία και υποβολή φακέλων από τους ενδιαφερόμενους (ιδιώτες ή δημόσιους φορείς). Είμαστε στη διάθεση σας για να συνδιαμορφώσουμε στα μέτρα σας την όποια πρόταση για χρηματοδότηση επιθυμείτε να καταθέσετε.

Στήριξη με τη μορφή ετήσιας επιδότησης (μέχρι 100.000 ευρώ) ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής και για 5 χρόνια, σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων, προβλέπει ο οδηγός του Μέτρου 9 των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», όπως υποβλήθηκε στις ευρωπαϊκές αρχές μετά τις διαπραγματεύσεις του φακέλου του 2ου Πυλώνα.

Νέο πρόγραμμα, που ανοίγει το φθινόπωρο, χρηματοδοτεί την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία του ελαιολάδου.

Ειδικά μέτρα για την στήριξη των Ομάδων Παραγωγών και της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (μέτρο 9 και μέτρο 11 αντίστοιχα) εμπεριέχει το υπό διαμόρφωση νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
Το Μέτρο 313 αποσκοπεί στην
• βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης
• ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης
• αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης
• συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

ΜΕΤΡΟ 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »
Το Μέτρο 312 αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Το Μέτρο 311 αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

i. Σε ποιους απευθύνεται

    Ο αμπελουργός που διαθέτει ένα παλιό αμπέλι για κρασί ή σταφίδα μπορεί να το αλλάξει και να βάλει μία από τις πιο εμπορεύσιμες ποικιλίες σταφυλιών για κρασί, επιχορηγούμενος για αυτή του την ενέργεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή μετατροπής αμπελώνων, που κάθε χρόνο «δέχεται» αιτήσεις μεταξύ 1 Μαρτίου και 15 Μαΐου.

Επιλέξιμες δαπάνες
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Υπογράφηκε στις 13/2/2013, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη και προωθήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η απόφαση για την ενίσχυση, υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου για την «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης».

Η δράση αποσκοπεί στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές που αποτελούν οικοτόπους της αρκούδας.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη δράση θα ανέλθει σε 3.000.085 €.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του 3ου έτους εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής Αγοράς και του Εθνικού Φακέλου Στήριξης, καθώς και την έκδοση αποφάσεων από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη, για την ένταξη δικαιούχων στο Μέτρο για το 4ο έτος εφαρμογής του προγράμματος 2012 - 2013, προκηρύσσεται η ένταξη νέων δικαιούχων στο μέτρο για την κάλυψη αδιάθετου ποσού ύψους 800.000 € και την μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας του μέτρου.