ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER στη Δυτική Μακεδονία

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ»

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου 41 : «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα υπομέτρα των μέτρων 411 : «Ανταγωνιστικότητα» και 413 : «Ποιότητα ζωής / Iιαφοροποίηση»

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

L312-5 Iικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης(γραφεία– περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης)
L313-2 Σήμανση αξιοθέατων σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
L313-8Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών,χώροι γευσιγνωσίας)

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων
L323-1 Iιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
L323-2α Iιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (βρύσες, γεφύρια)
L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές- εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά

 

Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι Δήμοι :
Δήμος Κοζάνης εκτός της Δ.Κ. Κοζάνης (καθόσον υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους),
Δήμος Εορδαίας εκτός της Δ.Κ. Πτολεμαίδας (καθόσον υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους) και εκτός και των Δ.Ε. Βερμίου, Βλάστης και Μουρικίου οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα 3 του ΠΑΑ),
Δήμος Βοίου εκτός τις εντός σχεδίου περιοχές της Δ.Κ. Σιάτιστας (καθόσον υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους) και εκτός των Δ.Ε. Ασκίου, Τσοτυλίου, Νεάπολης, και Πενταλόφου οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα 3 του ΠΑΑ),
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού (εκτός των Τ.Κ. Καταφυγίου, Πολυφύτου & Αγ. Κυριακής οποίες εντάσσονται στον Άξονα 3 του ΠΑΑ).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2013.

 

Στην Evergreen Plan-t είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για να δούμε τις δυνατότητες ένταξης σας στο πρόγραμμα.

Δύναμη μας αποτελεί ο ικανοποιημένος πελάτης που μας αισθάνεται συνεργάτες στην προσπάθεια του !!!