ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΝΕΟ ΠΑΑ 2014-2020

ΝΕΟ ΠΑΑ 2014-2020

Νέα και πληροφορίες για το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020

Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Με την 4η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 "Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014–2020", ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 9 θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου 2018. 

Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 09 "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" του ΠΑΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 10.01.04
«ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

Δράση 4.1.1 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης" και 4.1.3 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος" του ΠΑΑ 2014-2020

Ενισχύσεις έως 20.000 ευρώ για να ανοίξουν φούρνους, καφενεία, παντοπωλεία. µικρές παραδοσιακές οικοτεχνίες για τη µεταποίηση µη γεωργικών προϊόντων και άλλες επιχειρήσεις, προσφέρει σε αγρότες και µέλη αγροτικών νοικοκυριών, το Μέτρο «Εκκίνηση µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές», στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου που ξεκινά το 2016.

Σε σχέδιο αναχλόασης βοσκότοπων που θα συνδυάζεται µε επιδότηση για την περίφραξη της έκτασης, µπορούν να ενταχθούν οι κτηνοτρόφοι, κάτοχοι έκτασης 100 στρµ. και άνω, στη νέα προγραµµατική περίοδο µέσω των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία προβλέπουν αποζηµιώσεις που ωστόσο φτάνουν µόλις τα 5 ευρώ/στρέµµα για την αγορά των σπόρων.

Τη δεύτερη επίσημη και τελική υποβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Πρόγραμμα προβλέπει 4,7 δις ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ.

Και στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 μεταφέρεται το Μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων». Η Δράση έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων με ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Στήριξη με τη μορφή ετήσιας επιδότησης (μέχρι 100.000 ευρώ) ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής και για 5 χρόνια, σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων, προβλέπει ο οδηγός του Μέτρου 9 των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», όπως υποβλήθηκε στις ευρωπαϊκές αρχές μετά τις διαπραγματεύσεις του φακέλου του 2ου Πυλώνα.

Νέο πρόγραμμα, που ανοίγει το φθινόπωρο, χρηματοδοτεί την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία του ελαιολάδου.

Ειδικά μέτρα για την στήριξη των Ομάδων Παραγωγών και της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (μέτρο 9 και μέτρο 11 αντίστοιχα) εμπεριέχει το υπό διαμόρφωση νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

Σελίδα 2 από 2