ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Οι σημαντικότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Υπομέτρο 6.3 "Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων"

Από 22 Μαρτίου έως 4 Ιουνίου οι αιτήσεις στήριξης, σύμφωνα με τη Δημοσίευση της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης

 

 

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 "Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία αναφέρει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Υπομέτρου, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.3.
Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2018.
Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ (μέσος όρος ατομικών αγροτικών και συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων ετών 2015, 2016 2017).
Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000€ έως και 7.999€ στην αρχική κατάσταση.
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, και μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους αναφοράς.

Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

1. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υπομέτρο 6.3.
2. Το σύνολο της οικογενειακής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
3. Για τις ανάγκες του υπομέτρου 6.3, το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων/ ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.

 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι:

× Νομικά πρόσωπα
× Δικαιούχοι των υπομέτρων 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020, παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
× Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
× Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2018.
× Όσοι είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
× Όσοι λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας ή/και επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).
× Όσοι είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

H περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.3 ξεκινά στις 22 Μαρτίου 2019 και θα διαρκέσει έως και τις 4 Ιουνίου 2019.

 

 
   Συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο της Evergreen Plan-T και μάθετε αν μπορείτε να συμμετέχετε   
στο Υπομέτρο 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων".
 
Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Προαξιολόγησης και μάθετε αν μπορείτε να  επωφεληθείτε του προγράμματος
και να λάβετε 14.000€, για την ανάπτυξη της μικρής σας εκμετάλλευσης.
 
Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της EVERGREEN PLAN-T θα απαντήσει
άμεσα, έγκυρα και υπεύθυνα σε όλες τις απορίες σας!