ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


2η Πρόσκληση για τη Δράση 10.1.9 "Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων"

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να συνδυάσετε τη δράση 10.1.9 με το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" και να επωφεληθείτε των ενισχύσεων!

Η δράση έχει ως στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

 

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας


  Νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση
  Δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι:

επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων
έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων.

 

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2019 και μετά να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09.


Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι:

  είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα των επιλέξιμων φυλών που παρατίθεται στη συνέχεια.
  εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας.
  εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.


Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.


Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

x  Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
x  Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
x  Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

 

Σημαντική σημείωση!

Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

syndyasmos

 

Πεδίο Εφαρμογής


Η δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.


Τομείς Παρέμβασης


Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα των επιλέξιμων φυλών:

 

aytoxthones fyles

 * Με αστερίσκο σημειώνεται το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, το οποίο έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής και το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία γενεαλογικού βιβλίου της φυλής από τα υπόλοιπα ΚΖΓΠ.


Για τις παραπάνω φυλές ζώων επιλέξιμα για ενίσχυση είναι:


  τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών
  τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους
  οι χοιρομητέρες
  τα αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών

 

Ύψος ενίσχυσης


Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών. Το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

 

enisxysi aytoxthona

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάμενων στη εκμετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραμμένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.1.09 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 24 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019.

 

Αν ενδιαφέρεστε για τη Δράση 10.1.9, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Ένας σύμβουλος από την ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας
για να σας δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε
και να σας καθοδηγήσει σωστά και υπεύθυνα στο σχεδιασμό του επιχειρηματικού σας σχεδίου.