ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τα νέα από το ΕΣΠΑ. Προκηρύξεις προγραμμάτων, προδημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις. Είναι μια προσπάθεια της εταιρείας μας, ώστε να κρατάει ενήμερο όποιον ενδιαφερόμενο για το ισχυρότερο αναπτυξιακό εργαλείο.


Αν σας δημιουργηθεί η οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

 

 

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις, που θα εντάσσονται στα επενδυτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ,

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικήςδραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ.

Στο παρών πρόγραμμα επιδιώκεται η αύξηση της κλίμακας/μεγέθους των μονάδων παραγωγής, η εισαγωγή καινοτομιών και νέων προϊόντων/υπηρεσιών που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενισχύουν ή και δημιουργούν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και στις επιμέρους Περιφέρειες και ενσωματώνουν γνώση, παράγοντας ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού

Την αύξηση της προκαταβολής κατά 1 δισ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προβλέπει η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής το πρωί της Δευτέρας.

Παράταση δόθηκε - σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) - στο χρόνο υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007- 2013.

Οι προς υποβολή προτάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, θα πρέπει να αρθρώνονται σε τρία αλληλένδετα σκέλη:
1. Θεωρητική κατάρτιση, με ενιαίο διαρθρωτό πρόγραμμα που θα μπορεί να προσαρμόζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιλογές των ωφελούμενων
2. Απόκτηση Επαγγελματικής εμπειρίας / Πρακτική άσκηση σε επιχείρηση
3.Θεωρητική κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η απόκτησηεπαγγελματικής εμπειρίας / πρακτική άσκηση των ωφελούμενων
Σημειώνεται ότι οι προτάσεις θα αφορούν ωφελούμενους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. ηλικίας έως 29 ετών

Το παρόν Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό και ένα βουλγαρικό καθεστώς για τη στήριξη έργων αστικής ανάπλασης μέσω της πρωτοβουλίας της Κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές (JESSICA).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών» στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.

Σελίδα 3 από 3