ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ο Νέος Επενδυτικός επιδοτεί και την επαναλειτουργία επιχειρήσεων

Περισσότερο ευέλικτος όσον αφορά το «μίγμα» των διαθέσιμων κινήτρων για τους επενδυτές και λιγότερο γενναιόδωρος στο κομμάτι των φοροαπαλλαγών θα είναι ο νέος επενδυτικός νόμος τις τελευταίες πινελιές στον οποίο βάζει αυτές τις ημέρες το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Μετά από πολλές εβδομάδες δημόσιας διαβούλευσης και αφού, βεβαίως, πέρασε από την «κρησάρα» του τεχνικού επιτελείου της τρόικας, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Η πλέον αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με το αρχικό κείμενο έχει να κάνει με την δυνατότητα επιδότησης της επαναλειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν διακόψει την παραγωγική τους δραστηριότητα. Πρόκειται για μια διάταξη που, όπως είναι λογικό, προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της κρίσης και των πολυάριθμων «λουκέτων» που αυτή έχει «γεννήσει».

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θα θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και αυτά τα οποία αφορούν την επαναλειτουργία επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα αυτές να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει ότι «ως επενδυτικά σχέδια λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού».

Με το νέο επενδυτικό θα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%. Επίσης, οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι πλέον συνεχείς, η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς και οι εταιρείες θα μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.

● Επενδύσεις έως 50 εκατ. ευρώ: Σε αυτή την κατηγορία θα παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων (σε ρευστό, φορολογικές απαλλαγές ή χρηματοδοτική μίσθωση) το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

● Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ: Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή.

Μετά την επιμονή της τρόικας, η οποία έκρινε ότι τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται –ειδικά για τις «στρατηγικές» επενδύσεις- είναι υπερβολικά, στο τελικό κείμενο του νόμου θα επισημαίνεται ότι θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες Το συνολικό «πακέτο» των φορολογικών παροχών, πάντως, παραμένει ελκυστικό καθώς προβλέπει παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, μείωση ή και απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων κ.α.

Δίνεται η δυνατότητα εμπροσθοβαρούς χρήσης των φοροαπαλλαγών- δηλαδή αξιοποίησής του μεγαλύτερου μέρους τους στα πρώτα δύο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση της οριστικής απόφασης ολοκλήρωσης μιας επένδυσης. Συγκεκριμένα: «Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης». Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, «η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δώδεκα (12) διαχειριστικών περιόδων και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης».

 

Συγγραφή: Τσατσάκης Γιάννης