ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

Το πρότυπο OHSAS18001 αποτελεί το πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Το αντίστοιχο ελληνικό Πρότυπο, ΕΛΟΤ 1801, έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ το 2002, αναθεωρήθηκε το 2008 και εφαρμόζεται από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 καθορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας.


Σε ποιους απευθύνεται:
Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από το μέγεθος, και τον τομέα που δραστηριοποιούνται. Περισσότερο απαραίτητη κρίνεται η εφαρμογή τους από επιχειρήσεις που λόγω της δραστηριότητάς τους, οι επαγγελματικοί κίνδυνοι είναι περισσότεροι και πιο σοβαροί.


Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία μεταξύ άλλων είναι:

 • Η συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • Η μείωση της έκτασης και της σοβαρότητας των ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία
 • Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων καθώς και της παραγωγικότητάς τους
 • Μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
 • Η απτή απόδειξη υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τους πελάτες της, τις αρμόδιες αρχές , τους δανειστές, και τους επενδυτές της.
 • Η στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για την εξάλειψη και την αποφυγή κινδύνων.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T:

 • • Η υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • • Η κατάρτιση ενός Σχεδίου ΥΑΕ , το οποίο θα προδιαγράφει:
 •       • τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο,
 •       τα σημεία και τις θέσεις όπου πρέπει να ελέγχονται οι κίνδυνοι,
 •       • τα κρίσιμα όρια που πρέπει να τηρούνται για τις επιλεγμένες κρίσιμες παραμέτρους ελέγχου κ.α
 • • Εκπαίδευση του προσωπικού για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

• Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.

• Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης.

• Διόρθωση μη συμμορφώσεων που μπορεί να προκύψουν.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση μετά την πιστοποίηση.