ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

    Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

    ΟΜΑΔΑ Α.Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

   

ΠΡΟΣΟΧΗ!

   Στην κατηγορία δαπανών 6. επιλέξιμες για τους σκοπούς του Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

  •  για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι δαπάνες που αφορούν την αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) μιας   παραγωγικής μονάδας
  •  για τις ΜΜΕ οι δαπάνες του συνόλου ή/και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας,

   Εφόσον συντρέχουν (είτε για Μεγάλες είτε για ΜΜΕ) σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

   α. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

   β. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, 

   γ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,

   δ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορεί να είναι παλαιότερα των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. 

   × Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν ενισχυθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.

   ×  Στην κατηγορία αυτή δαπανών στο επιλέξιμο κόστος δεν περιλαμβάνεται το ποσό του τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του γηπέδου.

7

 Στην κατηγορία δαπανών 7.  επιλέξιμες για τους σκοπούς του Αναπτυξιακού Νόμου, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4399/16, είναι μόνο οι     δαπάνες που αφορούν:

  • μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και μη καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων ή/και
  • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

  Σημείωση!

Η αξία αγοράς λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ πρέπει να καταχωρείται ως ασώματες ακινητοποιήσεις σε κατάλληλο υπολογαριασμό του 16.05 «Λοιπά δικαιώματα» κατά ΕΓΛΣ ή στο λογαριασμό 18.03.01-Αξία κτήσης λοιπών άυλων κατά ΕΛΠ.

8

   Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

   ΟΜΑΔΑ Β.Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.)

1.0

  ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.)

1.1

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ένας έμπειρος σύμβουλος της ομάδας μας θα είναι στη διάθεσή σας για την ορθή και έγκυρη καθοδήγησή σας!