ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Like us on facebook


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Λίγα λόγια για τη δράση μας

EVERGREEN PLAN-TΗ EVERGREEN PLAN-T διαθέτει μεγάλη επιστημονική εμπειρία και έχει πολυετή δραστηριότητα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων, είτε με πολυετή δραστηριότητα, είτε σε νέες, ακόμα και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη σύνταξη και υποβολή φακέλων σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από Εθνικούς πόρους. Τομείς όπως  marketing, συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, αγροτικά, περιβαλλοντικά, σχεδιασμού προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων αλλά και εκπονώντας μελέτες για έργα πρασίνου, που αποτελούν πεδία υλοποίησης και δράσης μας.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες βοηθώντας να επιτευχθεί η ζητούμενη ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Την επιτυχία στην προσπάθεια αύτη την εγγυάται η συνεχιζόμενη επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Σημαντικό στοιχείο μας επίσης αποτελεί η συνεδρία προσανατολισμού που παρέχουμε στην εναρκτήρια συνάντησή μας από έμπειρο εργασιακό σύμβουλο, καθώς σκιαγραφούμε το ατομικό προφίλ του κάθε υποψήφιου επιχειρηματία και το αντιστοιχούμε με τις δυνατότητες της αγοράς για τα κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια.

Εκτός από τις περισσότερο τυποποιημένες επιχειρηματικές ιδέες, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στον πρωτογενή τομέα. Στις μέρες μας είναι ολοένα και αυξανόμενη η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. Για να επιτευχθεί όμως ένα ποιοτικότερο και ασφαλέστερο προϊόν είναι επιβεβλημένο να προσεχθούν όλα τα στάδια παραγωγής, ξεκινώντας από την καλλιέργεια στο χωράφι, το στάδιο της δευτερογενούς παραγωγής και τελικά το στάδιο της προσφοράς του προϊόντος για να φτάσει στον καταναλωτή.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε πληροφόρηση και συμβουλές σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ή μελλοντικό επιχειρηματία, που επιδιώκει την ενασχόληση για να μπορέσει, είτε να στήσει την επιχείρηση του, είτε για να βελτιστοποίησει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή των παρεχόμενο υπηρεσιών του. Ο όρος "επιχειρηματίας" χρησιμοποιείται ακόμα και για τους αγρότες, γιατί στη σημερινή εποχή που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος χρειάζεται να μετεξελιχθούν οι αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις σε καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες θα παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η EVERGREEN PLAN-T θέλει να σταθεί αρωγός και συνεργάτης σε όσους την προτιμήσουν, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

 

Δύναμη μας αποτελεί ο ικανοποιημένος πελάτης, που μας αισθάνεται συνεργάτες στην προσπάθεια του !