ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»


Το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής αποτελεί για την Ελλάδα το εργαλείο εκείνο, με το οποίο μπορεί το κράτος να χρηματοδοτήσει διάφορες δραστηριότητες όσον αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

 

Οι παρεμβάσεις αυτές για την περίοδο 2007-2013 και όσον αφορά την Ελλάδα είναι εστιασμένες σε τρεις βασικούς άξονες :

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο κάθε άξονας διαχωρίζεται στη συνέχει στα μέτρα αυτού.
 

Η EVERGREEN PLAN-T διαθέτοντας έμπειρο επιστημονικό δυναμικό αναλαμβάνει την προετοιμασία και υποβολή φακέλων από τους ενδιαφερόμενους (ιδιώτες ή δημόσιους φορείς). Είμαστε στη διάθεση σας για να συνδιαμορφώσουμε στα μέτρα σας την όποια πρόταση για χρηματοδότηση επιθυμείτε να καταθέσετε.

Αυτή είναι η περιγραφή των καινοτόμων επενδύσεων στη φυτική και ζωική παραγωγή για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τους πίνακες της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλέυσεις" του ΠΑΑ 2014-2020.

Επενδύσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, ενισχύονται στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.