ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

Ενημέρωση για τα προγράμματα του ΠΑΑ 2007-2013 και την εξέλιξη τους

Περαιτέρω παράταση τριών μηνών, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρας βίας) μπορεί να δοθεί στην ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ που αφορούν τη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, τη Μεταποίηση στις νέες συνθήκες και την Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
Το Μέτρο 313 αποσκοπεί στην
• βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης
• ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης
• αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης
• συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

ΜΕΤΡΟ 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »
Το Μέτρο 312 αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Το Μέτρο 311 αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

i. Σε ποιους απευθύνεται

    Ο αμπελουργός που διαθέτει ένα παλιό αμπέλι για κρασί ή σταφίδα μπορεί να το αλλάξει και να βάλει μία από τις πιο εμπορεύσιμες ποικιλίες σταφυλιών για κρασί, επιχορηγούμενος για αυτή του την ενέργεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή μετατροπής αμπελώνων, που κάθε χρόνο «δέχεται» αιτήσεις μεταξύ 1 Μαρτίου και 15 Μαΐου.

Επιλέξιμες δαπάνες
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Υπογράφηκε στις 13/2/2013, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη και προωθήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η απόφαση για την ενίσχυση, υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου για την «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης».

Η δράση αποσκοπεί στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές που αποτελούν οικοτόπους της αρκούδας.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη δράση θα ανέλθει σε 3.000.085 €.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του 3ου έτους εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής Αγοράς και του Εθνικού Φακέλου Στήριξης, καθώς και την έκδοση αποφάσεων από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη, για την ένταξη δικαιούχων στο Μέτρο για το 4ο έτος εφαρμογής του προγράμματος 2012 - 2013, προκηρύσσεται η ένταξη νέων δικαιούχων στο μέτρο για την κάλυψη αδιάθετου ποσού ύψους 800.000 € και την μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας του μέτρου.

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 133 «Ενηµέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων» - 2η Πρόσκληση


Το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 133 του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ). Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση, µε στόχους (α) την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών.