ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Οιναμπέλων περιόδου 2013-2014

    Ο αμπελουργός που διαθέτει ένα παλιό αμπέλι για κρασί ή σταφίδα μπορεί να το αλλάξει και να βάλει μία από τις πιο εμπορεύσιμες ποικιλίες σταφυλιών για κρασί, επιχορηγούμενος για αυτή του την ενέργεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή μετατροπής αμπελώνων, που κάθε χρόνο «δέχεται» αιτήσεις μεταξύ 1 Μαρτίου και 15 Μαΐου.

Επιλέξιμες δαπάνες
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)
i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)
ii. αναφύτευση
β. Φύτευση αμπελώνων βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης.
γ. Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης
Με προτεραιότητα

α) σε όσους είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί και είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον πέντε στρεμμάτων και

β) σε νέους αγρότες, μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα 5 στρέμματα, κατανέμονται ανά περιφέρεια δικαιώματα νέων φυτεύσεων αμπελώνων για το 2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ένας αμπελουργός δικαίωμα νέου αμπελώνα, είναι να έχει υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και να παραδίδει μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή του σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις 2 προηγούμενες αμπελουργικές περιόδους.

 

Η EVERGREEN PLAN-T αναλαμβάνει για εσάς την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή μετατροπής αμπελώνων.