ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΝΕΟ ΠΑΑ 2014-2020

ΝΕΟ ΠΑΑ 2014-2020

Νέα και πληροφορίες για το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να συνδυάσετε τη δράση 10.1.9 με το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" και να επωφεληθείτε των ενισχύσεων!

Από 22 Μαρτίου έως 4 Ιουνίου οι αιτήσεις στήριξης, σύμφωνα με τη Δημοσίευση της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης

 

14.000€ σε επαγγελματίες αγρότες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Λεπτομέρειες Εφαρμογής, Επιλεξιμότητας, Χρηματοδότησης και Δικαιούχων του Υπομέτρου 16.1-16.2 "Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας" και του Υπομέτρου 16.1-16.5 "Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή"

Νέα επιλέξιμη δαπάνη στις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως Καινοτόμες,

αποτελεί πλέον ο Αγρομετεωρολογικός Σταθμός

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδυάσετε τη δράση 10.1.9 με το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" και επωφεληθείτε των ενισχύσεων!

Σελίδα 1 από 2