ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αυτή την περίοδο ο Επενδυτικός νόμος 3908/2011 είναι σε διαδικασία τροποποίησης. Στις 9 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση που αφορά τις αλλαγές του.

Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης το οποίο δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 είναι οι ακόλουθες:

 

- Υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δικαίωμα υποβολής υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται τον Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους.

 

- Eπιλογή κινήτρου ενίσχυσης από τον επενδυτή

Καταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και μπορεί ο φορέας επένδυσης να επιλέξει μόνο την επιχορήγηση

 

- Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων

Η περίοδος από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης ανέρχεται σε 5 έτη αντί για 6

 

- Ιδία συμμετοχή
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών

 

- Δάνειο
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

 

- Νέα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης

 

- Επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης
Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

 

- Φοροαπαλλαγή
Η περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται 12 διαχειριστικοί περίοδοι και για τις υφιστάμενες 10.

Επιπροσθέτως, ο φορέας επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει την φοροαπαλλαγή εντός 2 διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

- Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ενίσχυσης για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου το οποίο ανέρχεται έως 50εκ ευρώ.

 

Παράλληλα στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται και οι παρακάτω τροποποιήσεις αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04:

 

- Προκαταβολή
Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ.

 

- Εγγυητική επιστολή
Δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής για την προκαταβολή και ο επενδυτής δύναται να προσκομίσει νέα ώστε να λάβει το υπόλοιπο 50% της εγκεκριμένης επιδότησης

 

- Παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2014.

 

Κατεβάστε το αρχείο που ακολουθεί για να δείτε το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου

pdfΣχέδιο Νόμου για το νέο Επενδυτικό νόμο

Από 25 Οκτωβρίου 2018 έως 28 Ιουνίου 2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Από 25 Φεβρουαρίου 2018 έως 13 Δεκεμβρίου 2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Από 27 Δεκεμβρίου 2018 έως 15 Ιουνίου 2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας την Παρασκευή, (19/2) το Νομοσχέδιο που αφορά τις ρυθμίσεις για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8).

Φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επτά (7) έτη, επιδοτήσεις επιτοκίου, συμψηφισμό οφειλών με φόρους, επιδότηση θέσεων εργασίας και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για ξένες επενδύσεις, προβλέπει μεταξύ των άλλων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος βάζει πλαφόν ενίσχυσης στα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση, ή στα 20 εκατ. ευρώ για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν. 4242/2014, ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/11 των οποίων η αίτηση υπαγωγής έχει υποβληθεί από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως την 5η Μαρτίου 2014

Περισσότερο ευέλικτος όσον αφορά το «μίγμα» των διαθέσιμων κινήτρων για τους επενδυτές και λιγότερο γενναιόδωρος στο κομμάτι των φοροαπαλλαγών θα είναι ο νέος επενδυτικός νόμος τις τελευταίες πινελιές στον οποίο βάζει αυτές τις ημέρες το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας