ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  


Υπομέτρο 6.3 "Ανάπτυξη μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"

Generated with MOOJ Proforms

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Τόπος Κατοικίας
Τηλ. Επικοινωνίας
E-mail

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΡΟΤΗ

Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες έχετε σήμερα;
Επαγγελματίας αγρότης
Νέος Γεωργός του 2016 ή του 2014
Νέος Γεωργός του 2000 και έπειτα
Συνταξιούχος
Τίποτα από τα παραπάνω
Εάν είστε παντρεμένος/η, η/ο σύζυγος έχει κάνει ΟΣΔΕ 2018;
Συμμετέχετε σε Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών;
Ποιο έτος κάνατε έναρξη ως αγρότης;
Έχετε κάποιο πτυχίο Γεωτεχνικού; Αν ναι, αναφέρετα τον τίτλο του και αν είναι από ΚΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ.

Τι καλλιέργειες έχετε δηλώσει στο ΟΣΔΕ του 2018, πόσα στρέμματα ή πόσα ζώα συγκεκριμένα;

 Γράψτε τις απαντήσεις σας διαχωρίζοντας κάθε στοιχείο με κόμμα ή παύλα ή κάθετη γραμμή, όπως παρακάτω.

Καλλιέργεια ή είδος ζώου / Στρέμματα ή αριθμός ζώων / Υφιστάμενη κατάσταση AGRO (Ολοκληρωμένη διαχείρηση, GLOBAL GAP, Βιολογική κ.λπ.) / Ιδιόκτητο (Ι) ή Ενοικιαζόμενο (Ε) αγροτεμάχιο ή ζωικό κεφάλαιο / Παρατηρήσεις (π.χ. παραγωγικά ή νεαρά δένδρα)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.