ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Generated with MOOJ Proforms

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
3. e-mail:
4. Οικογενειακή Κατάσταση:
5. Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων
6. Ατομικό εισόδημα:
7. Οικογενειακό εισόδημα:
8. Σε ποια περιοχή βρίσκεται το ακίνητο;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Το ακίνητό σας είναι:
2. Το ακίνητό σας χρησιμοποιείται ως:
3. Το ακίνητό σας διαθέτει οικοδομική άδεια;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΟΧΙ, υπάρχει κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4. Το ακίνητό σας διαθέτει ήδη Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 26/11/2017;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το ακίνητό σας είναι χαμηλότερη ή ίση της Δ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5. Το ακίνητό σας έχει κριθεί κατεδαφιστέο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6. Έχετε δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας στο ακίνητο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7. Υπάρχει συγκυριότητα στο ακίνητο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8. Κατά προσέγγιση, ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό για την πραγματοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης που θέλετε να επιτύχετε;
9. Ποιες από τις επιλέξιμες δαπάνες, βάσει του προγράμματος, σας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσετε;
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Αντικατάσταση μόνο των υαλοπινάκων
Αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία
Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου & φωταγωγού
Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολλά κ.λπ.)
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην επιστέγαση
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή δαπέδου επάνω από πιλοτή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου)
Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης
Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος (χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες κ.λπ.)
Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας
Τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για παροχή ζεστού νερού
Υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.)
10. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφθήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις?