ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Generated with MOOJ Proforms
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΩΝΥΜΟ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
e-mail *

Α. Βασικές πληροφορίες ενδιαφερόμενου

1. Υφιστάμενη επαγγελματική κατάσταση: *
ΑΝΕΡΓΟΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
2. Τι πτυχίο διαθέτετε; *

3. Ποιο είναι το ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα για τα φορολογικά έτη 2013, 2014, 2015;

Προσοχή! Αν έχετε οικογενειακό εισόδημα, πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αυτό.

Ατομικό εισόδημα 2013
Ατομικό εισόδημα 2014
Ατομικό εισόδημα 2015
Οικογενειακό εισόδημα 2013
Οικογενειακό εισόδημα 2014
Οικογενειακό εισόδημα 2015
4. Έχετε ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2013 έως σήμερα;
Ναι
Όχι
Αν ΝΑΙ, ποιο είναι αυτό και πότε ενταχθήκατε;
5. Ήσασταν ή είστε μέτοχος σε κάποια άλλη επιχείρηση από το 2015 έως σήμερα;
Ναι
Όχι

Β. Πληροφορίες για την επένδυση

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος - Έδρα
Νομική Μορφή
Δραστηριότητα
1. Η επιχείρηση που θέλετε να εντάξετε στο πρόγραμμα είναι:
Υπό σύσταση
Υφιστάμενη
2. Θα δημιουργηθεί συνεργατικό σχήμα (2 ή περισσότεροι εταίροι);
Ναι
Όχι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η συνεργασία μεταξύ συγγενών 1ου ή 2ου βαθμού συγγένειας.

 

Αν η απάντησή σας είναι ΝΑΙ, θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε εταίρο, για όλους τους εταίρους, τα στοιχεία των ενοτήτων

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να απαντηθούν μόνο οι ερωτήσεις που αφορούν την κατηγορία σας.

  • Για ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ:
Σε τι αντικείμενο εργάζεστε; Είναι συναφές με το πτυχίο σας;
  • Για ΑΝΕΡΓΟΥΣ:
Ημερομηνία έναρξης της τελευταίας κάρτας ανεργίας σας:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη μεσολαβεί καμία διακοπή στο ενδιάμεσο διάστημα!

  • Για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ της επιχείρησης
Έχετε κάποιο Υποκατάστημα;
Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε πολύ!