ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Generated with MOOJ Proforms

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Έχετε την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2. Τι είδους τουριστική επιχείρηση διαθέτετε;
Τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα)
Τουριστικά γραφεία (ταξιδιωτικό γραφείο, ενοικιάσεις οχημάτων/πλοίων αναψυχής, τουριστικά λεωφορεία κ.λπ.)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες μορφές)
3. Τι αριθμό ΚΑΔ διαθέτετε;
4. Σε τι μορφή (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κ.λπ.) λειτουργεί / θα λειτουργήσει η επιχείρησή σας;
5. Είναι η επιχείρησή σας εγκατεστημένη στην Ελληνική Επικράτεια;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΟΧΙ, πρόκειται να εγκατασταθεί;
6. Έχετε μηδενικό κύκλο εργασιών έως την 8/11/2017;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7. Έχει γίνει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας της επιχείρησής σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8. Η επιχείρησή σας έχει υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς (πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρηση);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9. Η επιχείρησή σας έχει κάποιο χρηματοπιστωτικό πρόβλημα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, ποιο είναι αυτό;
10. Έχετε υπαχθεί σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, πότε και τι ποσό λάβατε;
11. Έχει γνωστοποιηθεί / εκδοθεί άδεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12. Διαθέτετε άδεια δόμησης για το τουριστικό κατάλυμα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

13. Επαγγελματική εμπειρία των τριών μεγαλύτερων εταίρων (αν είναι λιγότεροι, ο μ.ό. σε αριθμό ετών):

α. Στον τουρισμό:
β. Γενικά
14. Με ποιο τρόπο θα καλύψετε την ιδιωτική συμμετοχή (π.χ. δάνειο, ίδια κεφάλαια);

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1. Τι προϋπολογισμό έχει το επενδυτικό σας σχέδιο (κατά προσέγγιση);
2. Διαθέτετε αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισηςτης ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΟΧΙ, θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον;
3. Ενδιαφέρεστε για πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4. Ενδιαφέρεστε για δαπάνες σε κτηριακές εγκαταστάσεις και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, το ακίνητο είναι ιδιόκτητο;
Περιγραφή:
5. Ενδιαφέρεστε για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων και αμεταχείριστων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή:
6. Ενδιαφέρεστε για την επένδυση σε εξοπλισμό / εγκατάσταση προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή:
7. Ενδιαφέρεστε για την απόκτηση πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ή / και περιβαλλοντικής διαχείρισης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή:
8. Ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας σε επαγγελματικές εκθέσεις (εντός ή / και εκτός Ελλάδας);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή:
9. Ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία ιστοσελίδας της επιχείρησής σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10. Ενδιαφέρεστε για δαπάνες σχετικές με τεχνικές μελέτες ή υπηρεσίες φοροτεχνικού / νομικού συμβούλου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11. Ενδιαφέρεστε για την προμήθεια λογισμικού για την υποστήριξη της επιχείρησής σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή:
12. Ενδιαφέρεστε για την προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων (επαγγελματικής / μικτής / πολλαπλής χρήσης);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή:
13. Ενδιαφέρεστε για κάποια άλλη δαπάνη που δεν περιλαμβάνετε στα παραπάνω;
14. Θέλετε να αφήσετε σχόλια ή παρατηρήσεις επειδή δε σας κάλυψαν οι παραπάνω ερωτήσεις;