ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Generated with MOOJ Proforms
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΩΝΥΜΟ *
ΗΛΙΚΙΑ *
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
e-mail *

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΡΟΤΗ

Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες έχετε σήμερα;
Επαγγελματίας αγρότης
Νέος Γεωργός του προγράμματος 2016
Νέος Γεωργός του 2014
Συνταξιούχος
Τίποτα από τα παραπάνω
Ποιο έτος κάνατε έναρξη ως αγρότης;
Έχετε κάποιο πτυχίο Γεωτεχνικού; Αν ναι, αναφέρετε τον τίτλο του και εαν είναι από ΚΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ:
Έχετε κάνει παλαιότερο Σχέδιο Βελτίωσης;
Ναι
Όχι
Αν Ναι, πότε;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Έχετε φορολογική ενημερότητα;
Ναι
Όχι
Έχετε ασφαλιστική ενημερότητα;
Ναι
Όχι
Έχετε κάνει κάποια ρύθμιση για τη φορολογική ή/και την ασφαλιστική ενημερότητα;
Ναι
Όχι

Τι έχετε δηλώσει στις τελευταίες φορολογικές σας δηλώσεις στους κωδικούς:

(οι κωδικοί 543 και 570 είναι για όσους έχουν απλογραφικό σύστημα και οι κωδικοί 454 και 479 για όσους έχουν διπλογραφικό σύστημα)

2014

454 ή 543:
479 ή 570

2015

454 ή 543:
479 ή 570

2016

454 ή 543:
479 ή 570

Τι καλλιέργειες έχετε δηλώσει / θα δηλώσετε στο ΟΣΔΕ του 2017, και πόσα στρέμματα ή πόσα ζώα συγκεκριμένα;

 Γράψτε τις απαντήσεις σας διαχωρίζοντας κάθε στοιχείο με κόμμα ή παύλα ή κάθετη γραμμή, όπως παρακάτω.

 Καλλιέργεια ή είδος ζώου / Στρέμματα ή αριθμός ζώων / Υφιστάμενη κατάσταση AGRO (Ολοκληρωμένη διαχείρηση, GLOBAL GAP, Βιολογική κ.λπ.) /Παρατηρήσεις (π.χ. παραγωγικά ή νεαρά δένδρα)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Πόσα χρήματα θέλετε να είναι το Σχέδιο Βελτίωσής σας (κατά προσέγγιση);
Θέλετε να αγοράσετε τρακτέρ?
Ναι
Όχι
Αν ναι, πόσους ίππους;
Τι μηχανολογικό εξοπλισμό θέλετε να αγοράσετε;
Θα αγοράσετε νέα φυτά (πολυετή, μη ποώδη);
Ναι
Όχι
Αν ναι, τι είδους φυτά θέλετε να βάλετε;

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν όσους επιθυμούν να εντάξουν στο σχέδιό τους κάποια κτηριακή κατασκευή.

Θα χτίστετε αποθήκη, θερμοκήπιο, στάβλο ή κάποια άλλη υποδομή για την εκμετάλλευσή σας;
Ναι
Όχι
Αν ναι, περιγράψτε τι είναι αυτό:
Ο χώρος που θα κτίσετε το παραπάνω κτίριο, είναι ιδιόκτητος και απαλλαγμένος από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση ή υποθήκη;
Ναι
Όχι
Έχετε άδεια δόμησης για το κτίριο που θέλετε να ανεγείρετε;
Ναι
Όχι
Θέλετε να αγοράσετε κάτι άλλο που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω ή να αφήσετε σχόλια και παρατηρήσεις, επειδή δε σας κάλυψαν οι παραπάνω ερωτήσεις;

Σας ευχαριστούμε πολύ!