ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


GLOBALGAP

GLOBALGAP

Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

 

Το GLOBALGAP είναι ένας φορέας που ανήκει στον ιδιωτικό τομέα και παρουσιάζει προαιρετικά πρότυπα για την πιστοποίηση των γεωργικών (συμπεριλαμβανομένων της ιχθυοκαλλιέργειας) προϊόντων παγκοσμίως. Το GLOBALGAP αναπτύχθηκε από τη μη κερδοσκοπική Γερμανική εταιρεία FoodPLUS GmbH, της οποίας τα μέλη είναι οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές (Super Markets) της Ευρώπης.
Το σύστημα GLOBALGAP αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό από τους λιανοπωλητές και αναγνωρισμένο πρότυπο για τον πρωτογενή τομέα. Θεμελιώδης αρχή του αποτελεί η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.
Λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες τις διεργασίες παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων του κλάδου Φυτικής Παραγωγής Φρούτων και Λαχανικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το πεδίο πιστοποίησης του GLOBALGAP καλύπτει την παραγωγή των φρούτων, των λαχανικών, του πράσινου καφέ, του τσαγιού, του πολλαπλασιαστικού υλικού, των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, των λουλουδιών, του ζωικού κεφαλαίου, των προϊόντων μεγάλης καλλιέργειας π. χ . καλαμπόκι, σιτάρι.
Σκοπός είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα στο αγρόκτημα με ελαχιστοποίηση των καταστρεπτικών περιβαλλοντικών επιδράσεων των καλλιεργητικών διαδικασιών, τη μείωση των χημικών εισροών (ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα) και την εξασφάλιση μια υπεύθυνης προσέγγισης στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και στην ορθή μεταχείριση των ζώων.
Έχει παγκόσμια ισχύ και από το 2007 έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο αντίστοιχο EUREPGAP. Είναι ευρύτατα διαδεδομένο τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά.
Χαρακτηρίζεται από την ευκολία ενσωμάτωσης του προτύπου και την παραμετροποίηση του σε σχέση με το είδος του παραγόμενου προϊόντος.


Η περιεκτική τεκμηρίωση του συστήματος είναι οργανωμένη σε πέντε κύρια τμήματα, το καθένα με ένα σύνολο από συμπληρωματικά στοιχεία. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τα ισχύοντα στοιχεία κάθε τμήματος ώστε να δημιουργούν ένα επί παραγγελία, φιλικό στο χρήστη εγχειρίδιο. Η επιλογή αυτή κατευθύνει τους χρήστες σε όλα τα συναφή στάδια της διεργασίας πιστοποίησης της GLOBALGAP, περιλαμβάνοντας:


1. κανόνες συστήματος που αναφέρονται ως Γενικοί Κανονισμοί (ΓΚ),
2. παγκόσμιες απαιτήσεις Ο.Γ.Π. που αναφέρονται ως Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης (ΣΕΚΣ),
3. έγγραφα ελέγχου που αναφέρονται ως Λίστες Ελέγχου (ΛΕ),
4. εθνικές απαιτήσεις Ο.Γ.Π. που αναφέρονται ως Εγκεκριμένες Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Επεξήγησης,
5. εργαλεία εναρμόνισης που αναφέρονται ως Λίστα Ελέγχου Διαναφορών Συγκριτικής Αξιολόγησης (ΛΕΔΣΑ) και άλλες κατευθυντήριες οδηγίες.

 

Το πρότυπο GLOBALGAP μπορεί να εφαρμοστεί από:


• Μεμονωμένους Παραγωγούς (Option 1)
• Ομάδες Παραγωγών ή εταιρείες (Option 1 ή/ και Option 2)
Συνοπτικά το σύστημα GLOBALGAP εφοδιάζει τα μέλη με μια αξιόπιστη εργαλειοθήκη, η οποία επιτρέπει σε κάθε εταίρο στην αλυσίδα εφοδιασμού να τοποθετηθεί στην παγκόσμια αγορά με σεβασμό στις απαιτήσεις του καταναλωτή.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T


1. Σχεδίαση και δημιουργία Εγχειριδίου για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή
2. Εκπαίδευση του παραγωγού πώς να τηρεί τις διαδικασίες.
3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παραγωγής.