ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


BRC FOOD

BRC FOOD

BRC Food - (British Retail Consortium)

Το πρότυπο BRC αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου προκειμένου να βοηθήσει τους λιανοπωλητές στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων τους αλλά ταυτόχρονα να προστατέψει τον καταναλωτή, παρέχοντας μία κοινή βάση για την επιθεώρηση των εταιρειών που εφοδιάζουν το εμπόριο με επώνυμα τρόφιμα.

Το BRC Standard for Food έχει αναγνωριστεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρότυπο BRC Food μπορεί να εφαρμοστεί από εταιρείες της αλυσίδας τροφίμων που παρασκευάζουν, επεξεργάζονται ή τυποποιούν προϊόντα τροφίμων για λογαριασμό των Super Market κυρίως της Αγγλίας. Σε αυτή τη διαδικασία εξαιρείται η πρωτογενής παραγωγή. Το BRC προϋποθέτει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα.

Ένα Πρότυπο BRC Global Standard-Food προσφέρει σημαντικά οφέλη, μερικά από αυτά μεταξύ άλλων είναι:

• Παρέχουν στην επιχείρηση ένα μέσο συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Όλες οι επιχειρήσεις που διατηρούν πιστοποιητικά BRC, διαμέσου του συστήματος βαθμολόγησης αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα
• Αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους και κυρίως για αυτές που θέλουν να τα εξάγουν στην Αγγλία.
• Ανοίγονται οι δρόμοι για νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets του εξωτερικού, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T

1. Εντοπισμός των αποκλίσεων τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής.

2. Αξιολόγηση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του προτύπου.

3. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση ενεργειών για την κάλυψη των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν.

4. Τεκμηρίωση των διαδικασιών.

5. Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την ορθή λειτουργία του Συστήματος HACCP.

6. Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου BRC Food.

7. Ενημέρωση και Εκπαίδευση προσωπικού.

8. Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης του συστήματος.

9. Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης.