ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


HACCP

HACCP

To HACCP Codex Alimentarius είναι μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας διαφόρων μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων, που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, από την ανάπτυξη και συγκομιδή των πρώτων υλών, μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος.

Είναι το σύστημα εκείνο το οποίο ψάχνει για υπάρχοντες κινδύνους στα τρόφιμα ή τι θα μπορούσε να προξενήσει κινδύνους σε αυτά. Κίνδυνος είναι κάθε βιολογικός, φυσικός ή χημικός παράγοντας που επηρεάζει ένα τρόφιμο και το καθιστά ακατάλληλο για κατανάλωση.
Το σύστημα ΗΑCCΡ λειτουργεί προληπτικά, εξετάζοντας με συστηματικό τρόπο τους εν δυνάμει κινδύνους, και ελέγχοντας αυτούς με απλά μέσα.

Σε ποιους απευθύνεται ;

Το HACCP πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με το τρόφιμο και εμπλέκονται στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ύπαρξη και τήρηση των διαδικασιών ενός συστήματος HACCP δεν είναι προαιρετικό όπως για παράδειγμα το ISO αλλά υποχρεωτικό βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής).

Η μελέτη ΗΑCCΡ προσφέρει σημαντικά οφέλη, μερικά από αυτά μεταξύ άλλων είναι:

• Η συμμόρφωση της εταιρείας με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία
• Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων και ο προσδιορισμός του τρόπου αντιμετώπισης διατροφικών κρίσεων
• Η καλύτερη διαχείρισης πόρων
• Η προστασία της φήμης της επιχείρησης
• Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον καταναλωτή


Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T

1. Προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια από την παραγωγή, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης έως και την διανομή.

2. Αξιολόγηση των πιθανοτήτων εμφάνισης τους.

3. Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου ώστε να προληφθεί η εμφάνιση τους.

4. Καθορισμό των κρίσιμων ορίων για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου μέσω του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα.

5. Δημιουργία διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και των κρίσιμων ορίων τους.

6. Ανάπτυξη διαδικασιών για τον προσδιορισμό των διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων.

7. Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την ορθή λειτουργία του Συστήματος HACCP.