ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


I.F.S.

I.F.S.

International Food Standard (Version 6)

Το I.F.S. είναι ένα πρότυπο με παρόμοια δομή και απαιτήσεις με του προτύπου BRC και σχετίζεται με την ασφάλεια των τροφίμων. Αρχικά αναπτύχθηκε από το Γερμανικό και Γαλλικό Σύνδεσμο Λιανέμπορων σε συμφωνία και εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων-GFSI. Η τελευταίας όμως έκδοση του προτύπου (έκδοση 6η) είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δυο προαναφερθέντων ενώσεων και των Ιταλών Λιανεμπόρων.
Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης και εκπλήρωσης των απαιτήσεων. Έτσι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση δίνοντας την δυνατότητα στον πελάτη να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρότυπο I.F.S., στοχεύει στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται-τυποποιούν ή συσκευάζουν τρόφιμα πλην της πρωτογενούς παραγωγής ενώ δεν καλύπτει την εμπορική δραστηριότητα, τις εισαγωγές, τη διανομή ή/και την αποθήκευση προϊόντων (logistic).
Είναι ένα αξιόλογο εργαλείο για προιόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των μεγάλων αλυσίδων πώλησης τροφίμων -Super Markets είτε με τη μορφή Private Label προϊόντων είτε με την επωνυμία τους. Το I.F.S. οδηγεί και στην συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/95 σχετικά με την ασφάλεια γενικά των προϊόντων.

Ένα Σύστημα I.F.S. προσφέρει σημαντικά οφέλη, μερικά από αυτά μεταξύ άλλων είναι:

• Tην ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση της τήρησης της Νομοθεσίας των Τροφίμων και την αποφυγή Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών κυρώσεων ή προστίμων.

• Την ενοποίηση των απαιτήσεων των λιανέμπορων και μείωση των αριθμών των επιθεωρήσεων που υφίσταται η επιχείρηση των τροφίμων από τον αγοραστή.

• Η αξιολόγηση των προμηθευτών με το πρότυπο I.F.S., γίνεται με την αρχή της βαθμολογίας, για κάθε κριτήριο υπάρχει αξιολόγηση σύμφωνα με τα επίπεδα: A,B,C και D. Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία τόσο ποιο ανταγωνιστικός γίνεται ο προμηθευτής στην αγορά. Επίσης μπορεί να διαπραγματευτεί ακόμα υψηλότερες τιμές.

• Οι πιστοποιημένες εταιρείες, εκτός από την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πελατών, απολαμβάνουν της αποδοχής του συνδέσμου λιανεμπόρων της Γερμανίας, Γαλλίας και πρόσφατα της Ιταλίας.

• Η δυνατότητα ανοίγματος σε ξένες αγορές

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T

1. Εντοπισμός των αποκλίσεων τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής.

2. Αξιολόγηση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του προτύπου.

3. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση ενεργειών για την κάλυψη των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν.

4. Τεκμηρίωση των διαδικασιών.

5. Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την ορθή λειτουργία του Συστήματος HACCP.

6. Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου I.F.S.

7. Ενημέρωση και Εκπαίδευση προσωπικού.

8. Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης του συστήματος.

9. Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης.