ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, πάνω από 1.000.000 πιστοποιητικά ISO 9001 έχουν απονεμηθεί έως σήμερα σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περισσότερες από 170 χώρες στον κόσμο.

Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση έχει σαν στόχο την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.


Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 προσφέρει σημαντικά οφέλη, μερικά από αυτά μεταξύ άλλων είναι:
• Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Το άνοιγμα σε ξένες αγορές
• Η προσέλκυση επενδύσεων
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
• Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T


1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Επιχείρησης
2. Σχεδιασμός συστήματος Ποιότητας
3. Δημιουργία των απαιτούμενων διαδικασιών και Εγχειριδίων
4. Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης
5. Παρακολούθηση της εφαρμογής και Διενέργεια επιθεωρήσεων
6. Συνέχιση της υποστήριξης και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος με απώτερο στόχο την διαρκεί βελτίωση